RO:TORO

 

Sandra Sillamaa – Estonian bagpipe, whistle, Jew’s harp

Cätlin Mägi – Estonian bagpipe, whistle Jew’s harp

Marko Mägi – soprano and tenor saxophone

Marek Talts – electric guitar

Silver Sepp – bowl and spoke instruments, vocals

The innovative Estonian traditional music band RO:TORO plays mainly traditional bagpipe tunes. The saxophone and percussion instruments add a modern sound to the bagpipes while the underlying soundscape remains primeval and bagpipe-centred. Cätlin Mägi has studied Estonian bagpipe in the UT Viljandi Culture Academy. Sandra Sillamaa has been her student for 10 years. They have developed a magnificent musical understanding of each other. Marko Mägi adds freshness with his saxophone jazz and spices the music up with surprising improvisations. Silver Sepp creates unique sound and rhythm universes playing with water drums and bicycle spokes. Marek Talts on the electric guitar messes it all up – jazz guitar in his hands can suddenly become an electric traditional instrument or something else. The age of Estonian bagpipe music is measured in hundreds of years. The medium age of the members of RO:TORO is 34, they stand firmly in the present day with both of their feet and believe that their music can, at the best of times, cross the border to the future.

 

Sandra Sillamaa – Eesti torupill, vile, parmupill

Cätlin Mägi – Eesti torupill, vile, parmupill

Marko Mägi – sopran- ja tenorsaksofon

Marek Talts – elektrikitarr

Silver Sepp – kausstrummid, kodarpill, laul

Innovatiivne Eesti pärimusmuusikaansambel RO:TORO mängib peamiselt traditsioonilisi torupillilugusid. Saksofon ja löökpillid lisavad torupillidele moodsat helikeelt, kuid kõlapilt jääb ikka ürgseks ja torupillikeskseks. Cätlin Mägi on õppinud Eesti torupilli TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Sandra Sillamaa on olnud tema õpilane juba kümme aastat. Koos mängides on nende vahel tekkinud suurepärane muusikaline teineteisemõistmine. Marko Mägi lisab saksofonijazziga ansamblile värskust ning teeb üllatavaid improvisatsioonilisi vahekäike. Silver Sepp loob kordumatut heli- ja rütmimaailma mängides nii veega täidetud pesukausse kui ka jalgrattakodaraid. Marek Talts elektrikitarril kammib kõik segi – jazzkitarr võib tema käes äkitselt muutuda elektriliseks pärimuspilliks või milleks iganes.

Roost keeltega Eesti torupilli muusika vanust mõõdetakse sadade aastatega. RO:TORO liikmete keskmine vanus on 34, nad seisavad kahe jalaga kaasaajas ning nad usuvad, et nende loodud muusikat on parimatel hetkedel kuulda ka üle tuleviku piiri.

 

Contact:

catlin@kultuur.edu.ee

+372 53 433 756